Dziesięć rozwiązań, które wyprowadzą Polskę z kryzysu
W ubiegłym roku postanowiliśmy opracować 10 wskazówek, jak konkretnie polepszyć sytuację gospodarczą naszego kraju – zwłaszcza w obliczu kryzysu. Opisaliśmy je w raporcie „Dziesięć rozwiązań, które wyprowadzą Polskę z kryzysu”. Pomysły w nim zawarte dotyczą tak ważnych dziedzin jak system emerytalny, ochrona zdrowia czy podatki.

Każda z propozycji jest wsparta badaniami ekonomistów z różnych szkół, o różnych wrażliwościach, głosujących na partie z przeciwnych stron politycznych barykad. Jesteśmy przekonani, że nasze propozycje są dobrze uzasadnione. Realizacja każdej z nich osobno wywoła pozytywne skutki opisane w raporcie. Są one jednak pomyślane tak, by wzajemnie wspierać swoje działanie i kumulować dobroczynne efekty.

Raport był częścią naszego pakietu Ekonomia+, który przekazaliśmy parlamentarzystom i urzędnikom wraz z „Ekonomią w jednej lekcji” Henry’ego Hazlitta.
Pobierz raport

Pozostałe raporty:

Temat liberalizacji prawa narkotykowego co jakiś czas pojawia się w mediach i zawsze wzbudza skrajne emocje. Mimo coraz silniejszych argumentów za zakończeniem prohibicyjnej polityki narkotykowej opartych zarówno na badaniach naukowych, jak i kolejnych empirycznych przykładach nadal w ogromnej większości krajów wszelka konsumpcja i produkcja narkotyków są zakazane. Pobierz raport
Wypełnij formularz i pobierz bezpłatnie raporty Instytutu Misesa.

Na Twojego maila wyślemy wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Dzięki niemu zalogujesz się i uzyskasz dostęp do raportów.
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Pokaż pełną treść zgody
WESPRZYJ DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU
Ludwiga von Misesa
ebook
W ostatnim czasie wsparli nas:
Paweł, godz. 17:52, kwota 60 zł
Przekazuję kwotę:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Pokaż pełną treść zgody
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 (administrator danych – dalej jako „Fundacja”), w następujących celach: a) w celu zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty i wykonanie zamówienia. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Fundację w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak oferty kupna i sprzedaży usług lub towarów, promocje, obniżki cen. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.

Copyright 2021 by
Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa